Dipl. Ing. Makoto MIZUSHIMA
Architekt
Schubaurstrasse 3 81245 Munchen F. R. Germany

著書: 「ドイツ流街づくり読本」、「続ドイツ流街づくり読本」